Sulanapito

Sulanapito

Säästöä kunnossapitokustannuksiin

Sulanapito on investointi, jolla lisätään turvallisuutta sekä helpotetaan kiinteistön hoitoa. Vuoden ympäri sulana pysyvä piha tuo säästöä hiekoitus-, auraus- ja siivouskustannuksiin. Se alentaa myös kiinteistön huoltokustannuksia. Taloyhtiöissä sulanapito sopii kiinteistön kulkureiteille, ulko- ja piha-alueille, portaikkoihin ja ajoluiskiin sekä kattolumien sulattamiseen. Samalla vältetään äkilliset kattojen rakennevauriot ja pidetään huolta ohikulkijoiden turvallisuudesta.


 

Sulanapidon hyödyt

Sulanapidossa hyödynnetään kaukolämmön paluuvettä. Sulanapito voidaan toteuttaa joko omana liittymänään tai uudella lämmönvaihtimella sulanapitokytkennällä. Jos paluupuolelta saatava energiamäärä ei riitä, käytetään kaukolämmön menopuolta. 

Meillä on useiden vuosien kokemus kaukolämmön käytöstä sulanapitoon. Kohteitamme ovat mm. kävelykatu, Matkakeskus sekä Jyväskylän paikallisliikenteen terminaali. Mainion sulanapitomme edut:

  • Kiinteistön huoltokustannukset alenevat
  • Liukkaudentorjunta-, lumenpoisto- ja aurauskulut poistuvat
  • Liukastumistapaturmat kiinteistön alueella vähenevät
  • Hiekoitustarve vähenee
  • Pöly ja lika ei kulkeudu kiinteistön sisätiloihin, millä voidaan vähentää lattioiden pintamateriaalien kulumista
  • Kiinteistön arvo nousee
  • Ulko-alueiden käytettävyys talviaikana laajenee ja ympäristön viihtyisyys lisääntyy

Kysy asiantuntijoiltamme lisää

Ihmisiltä ihmisille

Teemu Brandt Mainio Taloyhtiö

Unohda arki ja elä

Ilkka Mustonen Mainio Taloyhtiö